Author: admin

FACEBOOK PUSLAPIS:

Naujojo Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto Facebook puslapis

LOGOTIPAS

https://universitetastau.lt/naujojo-siauliu-treciojo-amziaus-universiteto-logotipas/

NUOTRAUKOS: ,,Pavasario mokslo metų ekskursijų ir paskaitų akimirkos”

Archyvas: https://universitetastau.lt/pavasario-mokslo-metu-ekskursiju-ir-paskaitu-akimirkos/

K V I E T I M A S Naujasis Šiaulių Trečiojo amžiaus universitetas (N. Šiaulių TAU) priima klausytojus 2024 mokslo metų pavasario sesijai:

Naujojo Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto klausytojų registracija 2024 mokslo metų pavasario sesijai, vyks nuo 2024 m. sausio mėn. 1 dienos: Pavasario sesijos klausytojo – nario mokestis 20 Eur. Paskaitos/Praktinės veiklos fakultetuose vyks du kartus per mėnesį. Organizuojami papildomi renginiai, ekskursijos visų fakultetų klausytojams.” N. Šiaulių TAU dekanas Rimantas Tel. +370 699 65432 El. paštas: rimantasdauginas@gmail.com